Metin Kutusu: GÜBRELER:

	Her yıl hasat edilen ürünler, biçilen çim ve büyüyen süs bitkileri ile birlikte, yağmur ve sulama suları ile toprakta önemli miktarda bitki besin maddeleri eksilmektedir. Toprağın verimliliği, yapısında bulunan bitki besin maddelerinin miktarı ile onun fiziksel, kimyasal (Ph’sı) bileşim ve biyolojik özellikleri ile ilgilidir.

Firmamız bu konuda son yıllarda ileri teknoloji ile üretilmiş, çevreye zararsız doğal kaynaklardan hazırlanmış, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştiren ve koruyarak kaliteli yeşil alanların oluşturulmasını sağlayan ürünler sunmaktadır

GÜBRE ve TOPRAK

Metin Kutusu: Toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik yapısını düzenleyen, mikroorganizma ve bitki gıda maddelerini içeren organik bir materyaldir. Toprağa organik madde vermenin yanında toprakta mevcut organik maddenin kesin ve kısa sürede parçalanmasını sağlar.

Organik Gübreler Üç Aşamada Üretilir. 

1.Aşama: Önceden belirlenmiş endüstriyel bitki artıkları sterilize edilerek her türlü mikroplardan temizlenir. Fermantasyona tabi tutulur.

2.Aşama: Sterilize edilmiş materyale 1/100 oranında enzim ve özel toprak bakterileri karıştırılır. Materyalin istenilen özellikleri kazanması 3-5 ay devam eder. Bu süre içerisinde gerektikçe enzim ve bakteriler takviye edilir.

3.Aşama: İstenilen özellikleri kazanmış olan materyal eleklerden geçirilir. Çeşitli katkı maddeleri takviye edilerek kurutulup paketlenir.

Organik Gübreler

Metin Kutusu: Organik Gübrelerin Kullanım Alanları

Seralarda
Meyve Bahçelerinde
Futbol ve Golf Sahalarında
Villa Bahçelerinde
Metin Kutusu: Organik Gübrelerin Genel Yapısı

%13.88 Hümic Asit
Ph 7.08
%20.34 Rutubet
% +30 Bitki Külleri
14 C/N Oranı
1gr’da 20 Milyar Bakteri
Metin Kutusu: Organik Gübrelerin Kimyasal Bileşimi

%26		Biyolojik Orjinli Karbon
%2.97		Toplam Azot (N) Miktarı
%45		Organik Madde
%1.53		Fosfat (P 205)
%2.13		Potasyum (K 20)
%0.091		Demir
%0.067		Magnezyum
%0.029		Bor
%0.042		Bakır
%0.043		Çinko
%0.030		Mangan
%0.013		Molibden
%0.051		Kükürt
%14.73		Karbonat ve Silikat

Kimyevi Gübreler

Metin Kutusu: Gübreler içerisinde en sıklıkla kullanılan çeşit kimyevi gübrelerdir. Satışını yaptığımız kimyevi gübreler, bileşiminde bir veya birden fazla kimyevi bitki besin maddesini bir arada bulundurur. Organik gübrelerden farklı olarak suda hızlı ve kolayca çözülürler.
KİMYEVİ GÜBRE ÇEŞİTLERİ 
Kimyevi gübreler içerdikleri besin maddelerine göre;
Azotlu
Fosforlu
Potasyumlu
Kompoze olarak da dört ana gruba ayrılırlar.

Toprak Düzenleyici Organik Gübreler

Yaprak ve Kökten Etkili Gübreler

Toprak ve Torf

Metin Kutusu: Toprak kayaların parçalanması sonucu oluşur. Parçalanan ana kayadan oluşan toprağın bünyesini, çakıl, kum, mil veya tın, kil olmak üzere büyükten küçüğe doğru sıralayabiliriz. Tarım için uygun olan bünye tınlı veya tınlı - kumlu bünyedir. Ana kayanın yapısına göre toprakların kireç kapsamları değişir.
Bölgemizdeki toprakların çoğu kalker kayalardan ve kalsiyum karbonat kayalarının parçalanması sonucu meydana gelmiştir. Buna bağlı olarak kireç miktarları yüksek topraklardır.
Kirecin normalden fazla olması bitkinin gelişimini engeller. Büyümede gerilemeler olur. Yapraklarda sararmalar ve Fe, Mn, Zn gibi mikro elementlerin noksanlığı başlar. 
Tüm bu durumlar çerçevesinde firmamız, bitki besin değerleri yüksek, alana ve kullanılacak bitki ve çim türlerine uygun bitkisel toprak temini konusunda hizmet  vermeye devam etmektedir.
Metin Kutusu: Torf, göl yataklarındaki su seviyesinin düşmesiyle, bitki faaliyetlerinin ön plana çıkması, kışın su seviyesindeki artış ile bitkinin ölümü ve bu doğa olayının sürekli tekrarlanması ile bitki kök ve gövdelerinin binlerce yıl süren dönüşümü birikimleri sonucunda oluşan %100 organik toprak türüdür.
Torf, organik bir toprak düzenleyicidir. Köklerin etrafındaki toprağın hava ve nemliliğini düzenleyerek ideal bir büyüme ortamı sağlar. Besin maddesi içermez.Saksılı süs bitkileri ve fidan yetiştiriciliğinde çok değerli bir materyaldir. Lifli yapıda olup, pH 5,5 - 6,5 aralığındadır.
Metin Kutusu: Torf’un Avantaj ve Özellikleri
Su tutma kapasitesi yüksektir.
Havalanma kapasitesi yüksektir.
Hastalık ve haşere taşımaz.
Ec ve pH'sı değişkendir.
Her türlü bitki yetiştirmeye uygundur.
Hacim olarak hafiftir.
Harç yapımı için çok elverişlidir.
Gerekli besin maddeleri ilave edilebilir.
%100 doğal bir maddedir.
Metin Kutusu: ANTİ YOSUN GÜBRESİ

Ürünün Kimyasal Bileşimi:
F2SO4: %60, Humik Asit:%30, Amonyum Nitrat: %10

Gölge ve drenaj problemi olan çim alanlarda oluşan yosunları önlemek amacıyla kullanılan bir üründür. 
Asidik karakterli bir gübre olup, tuzlu toprakların PH sını indirgeyerek toprak verimliliğini arttırmaktadır.
Kontrollü salgılama teknolojisi ile hazırlanmış, tüm besin elementlerini içeren granüllü bir gübredir.
Metin Kutusu: KÖK GELİŞİM GÜBRESİ

Ürünün Kimyasal Bileşimi:
Suda çözünür P2O5  %39, Suda ve Nötr Amonyum Sitratta    Çözünür P2O5  %42, 
Humik Asit % 9  A. Nitrat %10

Yapısında kök gelişimi için   fosfor ve humik asit olduğundan tamamen kök gelişimi için geliştirilmiş bir üründür.

Kontrollü salgılama teknolojisi ile hazırlanmış, tüm besin elementlerini içeren granüllü bir gübredir.

Merkez: İstanbul Toptancılar Çarşısı - İSTOÇ  9. Ada No:40 Bağcılar/İSTANBUL  Tel: (0212) 659 28 88    Fax: (0212) 659 28 89

Yurt Dışı Şube1: AGRO-EN & KARDELEN Peyzaj ve Tarım M.M.C. Nerimanov Rayonu A.Aliyev Küçesi No:57 Bakü/AZERBAYCAN

Tel:0099 450 250 74 55

Yurt Dışı Şube2:  AGRO-EN O.O.O.  G. Moskwa ul. Kotlyakovskaya 8/10 ofis 222 Moskova/RUSYA Tel: 00792 60199938