Toprak ve Toprağın İyileştirilmesi

Metin Kutusu: Toprak kayaların parçalanması sonucu oluşur. Parçalanan ana kayadan oluşan toprağın bünyesini, çakıl, kum, mil veya tın, kil olmak üzere büyükten küçüğe doğru sıralayabiliriz. Tarım için uygun olan bünye tınlı veya tınlı - kumlu bünyedir.
Toprakları ana başlıklar altında çok kısa şöyle özetleyebiliriz.
Taşlı topraklar
Kumlu topraklar
Tınlı topraklar
Killi opraklar
Marnlı topraklar
Humuslu toprakalr
Kireçli topraklar
1-Taşlı topraklar:İçeriği % 80 taş ve az miktarda topraktan oluşur.Kolay havalanırlar. wfakat su tutma kapasiteleri ve besin ihtivalrı azdır.
2-Kumlu topraklar:% 80 kum ihtiva ederler.İşlenmeleri kolaydır.Su tutmadıklarından bol sulama gerektirirler buda toprktaki besinin yıkanıp gitmesine neden olur.besince fakir ve genelliklede asit topraklarıdr.
3-Tınlı topraklar:yarıdan fazlası kum ve % 30-50 arasıda kilden meydana gelirler.tava gelmeleri ve işlenmeleri kolay olduğundan tarım için elverişli topraklardır
4-Kili Topraklar:İçeriğinin yarıdan fazlasını kil oluşturur.Su tutma kapasiteleri yüksektir. bu nednele geç tava gelirler.tava gelmeden işlenmesi halinde toprak tekstürü zarar görür.Ağır topraklar olup işlenmeleri zordur.Kurak zamanlarda toprak katı bir hal alır. 

5-Marnlı topraklar.İçinde kum, kil,çakıl ve humus bulunur. Bağcılık bakımından uygun topraklardır.
6-Humuslu topraklar:Siyah enkte bir topraktır. koyu renk olduğu için çabuk ısınıp kolay tava gelirler.su tutma kapasiteleri iyidir.Besin maddelerince zengindirler. Tava gelince kolay işlenirler.
7-Kireçli topraklar:kil,kum humus ve kireç ihtiva ederler.kalın bir kaymak tabakası bağlarlar.suyu geçirmezler.zor işlenen bir toprak çeşididir.
Metin Kutusu: Toprağın İyileştirilmesi

Toprak yapısının bozulması genel olarak ya organik madde eksikliğinin neticesi olarak, fizikiksel,kimyasal ve micro florasını menfi manada değişmesi ile olur. 
Ayrıca, düzgün yapılarını,aşırı gübre kullanımında toprak yapılaraını bozar,toprak tuzluluğu yapar.
DRENAJ: Çoğu bitki suyun iyi drene edilmesini fakat hızlı bir şekilde kaybolmamasını ister.
Bu istek daha çok erkenci bitkiler için önemlidir.İdeal su tutulması;minerallerin çevre sinin ince bir su tabakasıyla kaplı olması ve organik minerallerin aralarının havayla dolu olması durumudur.Kılcal kökler mineralleri çevreleyip hem gerekli besinleri absorbe edebilir ve hemde ihtiyaç duydukları havayı tenefüs edebilirler.Drenaj suyun akıp gitmesi için alınan önlemler olmakla birlikte üst toprağa ilave edilecek olan organik katkı maddesiveya alçıtşı yada kireçtaşı gibi maddeler kilin ,kum gibi küçük topaklar halinde birarada tutulmasına sebebolarak toprağın denaj özelliğini geliştirecektir.
Drenaj ,iklim şartlarına göre toprak işlenerek ve havalandırılarakta geliştirilebilir.
Kuru havada toprak işlendiğinde hem killi toprak alete yapışmayacak yada yapışmalar
olmayacak ve hemde toprak parçalara kolayca ayrılacak buda toprağın kolay drene
olmasını sağlayacaktır.
Toprağa kum yada çakıl karıştırılarakta toprağın drenajı geliştirilebilir çok miktarda
kum yada çakıl gerekecektir.Bu pahalıbir yöntem olduğundan ancak küçük alanlar
için düşünülebilir.
HAVALANDIRMA:
Havalandırma birçok nedenden dolayı önemlidir.Bu hem toprak drenajını iyileştirir ve hemde
bitki köklerinin ve diğer toprakaltı organizmaların nefes almasını sağlar.Havalandırma
drenaj için kullanılan yöntemlerin çoğu ile sağlanabilir. 
İŞLENEBİLİRLİK:
Bu ağır killi toprağın kolay çalışılabilir hale getirilmesi demektir.Bu yine drenaj için
kullanılan yöntemlerle geliştirilebilir.Bunun yanında toprağın ihtiyaç duyduğu uygun 
organik katkı maddelerinin ilaveside gerekmektedir.
RENK:
Toprak rengi üzerinde nekadar uzun süredir tarım yapıldığına bağlı olarak değişim 
gösterebilir.Asıl rengi, orijini olan ana kayaya göre değişmekle birlikte içindeki organik
madde miktarıda bunu etkiler.Koyu renkli toprakların nesiller boyunca işlenmekte olduğu 
söylenebilir.Koyu renkli topraklar ısıyı daha çabuk absorbe edecekler ve daha yavaş
soğuyacaklardır.Yani İlkbaharda toprak daha erken ısınacaktır.Bu durumda toprağın 
iyileştirilmesi demek renginin koyulaştırılması anlamına gelmektedir.Toprağın rengini
koyulaştırmak için havalandırılmış kurum kullanılmaktaydı fakat günümüzde daha çok 
organik karışımlar tercih edilmektedir.
SU TUTMA
Bu kumlu topraklarda bir problem olarak karşımıza çıkar.Toprağın su tutma
kapasitesini artırmak için mümkün olduğu kadar çok organik katkı maddesi katılmalıdır.
Böylece toprağın su tutma kapasitesi artacak bitki kökleri kuru havada da suyu alabilecektir.

Merkez: İstanbul Toptancılar Çarşısı - İSTOÇ  9. Ada No:40 Bağcılar/İSTANBUL  Tel: (0212) 659 28 88    Fax: (0212) 659 28 89

Yurt Dışı Şube1: AGRO-EN & KARDELEN Peyzaj ve Tarım M.M.C. Nerimanov Rayonu A.Aliyev Küçesi No:57 Bakü/AZERBAYCAN

Tel:0099 450 250 74 55

Yurt Dışı Şube2:  AGRO-EN O.O.O.  G. Moskwa ul. Kotlyakovskaya 8/10 ofis 222 Moskova/RUSYA Tel: 00792 60199938