Teknik Danışmanlık ve Proje Hizmetleri

Metin Kutusu: 1– Peyzaj Projelendirme Hizmetleri:

Avan Proje Çizimi
Peyzaj düzenlemelerinde, vaziyet planı ile belirlenen alanda sahanın doğal yapısı ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre saptamalar yapılır. Elde edilen veri ve bilgiler analiz edilerek, tasarıma yönelik çalışmalar yapılır. Etüt, analiz ve değerlendirme raporlarından çıkarılan sonuçlara göre alternatifli konsept peyzaj projeleri hazırlanır.  

Sert Zemin Uygulama Projesi 
Sert zemin uygulama proje hizmetleri, ulaşım hatları, istinat duvarları, bina girişleri,  merdivenler, yaya yolları, rampalar, çocuk oyun alanları, ortak alanlar, kent mobilyaları  gibi peyzaj elemanlarının projelendirildiği safhadır 

Peyzaj Plantasyon (Bitkilendirme) Projesi 
Uygulama projesinde önerilen plantasyon (bitkilendirme) projelerinin ana yapısı, tüm sert zemin uygulamalarının dışında kalan yeşil alanı kapsar. Tüm peyzaj yapıları, bitkisel düzenleme, ekim ve dikim için gerekli tüm detaylar, ağaç, çalı grupları, çim alanlar projelendirilecektir. Ayrıca bitki listeleri, türleri, boyutları plan üzerinde işlenecek ve aplikasyon planları verilecektir. 

3 Boyutlu Proje Gösterileri 
Çizilen peyzaj projelerinin özel grafik çizim programları ile bilgisayar ortamında 3 boyutlu olarak çizilmesi ve sunumu. 

Proje Uygulama Hizmetleri 
Proje uygulama safhasında Kontrolörlük hizmeti ve Teknik Danışmalık Sağlanacaktır

Sulama Projesi 
Oluşturulan yeşil alanların yeraltında döşenen özel basınçlara dayanıklı borular sistemi ile manuel  veya otomatik sulama sisteminin çizilmesidir. 

Aydınlatma Projesi 
Peyzaj projesinde oluşturulan sert zemin ve yeşil alanlar içerisinde kullanılacak özel aydınlatma elemanlarının seçilerek proje üzerinde gösterilmesidir. 

Keşif,  Metraj, Teknik Rapor ve Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
Onaylanmış uygulama ve detay projelerine göre, keşif özetine esas metrajlar, yeşil alan düzenlemesi, çevre ağaçlandırılması, peyzaj yapıları teknik şartname tanzimi, keşif, metraj hazırlığı ile peyzaj ihale dosyası düzenleme hizmetlerini içerir. Sulama raporu, bakım raporu ve diğer spesifik konularla ilgili raporların düzenlenmesi bu safha hizmetlerindendir. Metin Kutusu: 2-Gübreleme Programının Oluşturulması:

Yeşil alanlardaki çim ve süs bitkileri için doğru ve ekonomik  gübreleme amacıyla, toprak ve su analizi yapılarak uygun gübreleme programı oluşturulması. 
Metin Kutusu: 3-Bitki Hastalıklarını Tedavi Edici İlaçlama Programının Oluşturulması:

Konuyla ilgili uzman ziraat mühendisimiz tarafından yeşil alanlarda bitki hastalılarını yerinde teşhis edip uygun olan ilaçlama programının oluşturulması ve sunumu.
Metin Kutusu: 4-Haşere ve Rodent (Fare) Mücadelesine İlişkin Uygulama Programının Oluşturulması:

Büyük ölçekli kentsel yerleşim alanlarında haşere ve rodent mücadelesi amacıyla ilaçlama programının oluşturulması ve projelendirilmesi.
Metin Kutusu: 5-Otomatik ve Damlama Sulama Sisteminin Projelendirilmesi: 

Tarımsal üretim ve peyzaj alanlarında otomatik ve damlama sulama sistemlerinin projelendirilmesi ve uygulama danışmanlık hizmetlerinin sunumu. 
Metin Kutusu: 6-Toprak Islahı ve Drenaj Sistemlerinin Projelendirilmesi:

Doğal olarak her türlü bitkisel üretime uygun olmayan ve ya yanlış kullanım sonucu verimsizleşen toprak alanlarının en uygun kullanılabilir şekilde ıslahının ve drenajının projelendirilmesi. 
Metin Kutusu: 7-Büyük Ölçekli Tarımsal Faaliyetlerde Sera, Meyve Bahçeleri, Fidancılık Üretim Alanlarının Projelendirilmesi ve Uygulaması
Metin Kutusu: Teknik Danışmanlık ve Proje Hizmetlerimizden Faydalanmak İçin Uzman Kadromuzla İletişime Geçebilirsiniz...

Merkez: İstanbul Toptancılar Çarşısı - İSTOÇ  9. Ada No:40 Bağcılar/İSTANBUL  Tel: (0212) 659 28 88    Fax: (0212) 659 28 89

Yurt Dışı Şube1: AGRO-EN & KARDELEN Peyzaj ve Tarım M.M.C. Nerimanov Rayonu A.Aliyev Küçesi No:57 Bakü/AZERBAYCAN

Tel:0099 450 250 74 55

Yurt Dışı Şube2:  AGRO-EN O.O.O.  G. Moskwa ul. Kotlyakovskaya 8/10 ofis 222 Moskova/RUSYA Tel: 00792 60199938